Warszawa, 19 marzec 2013 r. Aula C, Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Konieczność zmiany przepisów czy ich interpretacji?

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) WZ UW zaprasza na konferencję

Pobieranie tzw. opłat półkowych.
Konieczność zmiany przepisów czy ich interpretacji?

Celem konferencji jest przedyskutowanie problemów powstałych na tle bogatej już praktyki sądowej stosowania czynu nieuczciwej konkurencji utrudniania dostępu do rynku poprzez pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży, czyli tzw. opłat półkowych (por. art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji), w szczególności w zakresie znaczenia i rozumienia podstawowych przesłanek ustawowych i orzeczniczych (głownie „utrudnianie dostępu do rynku”, opłaty nie będące „marżą”, ekwiwalentność świadczeń) tego czynu nieuczciwej konkurencji.

W dyskusjach panelowych wezmą udział przedstawiciele środowisk i profesjonalnych oraz reprezentacji sieci handlowych i dostawców.

Konferencja odbędzie się 19 marca 2013 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Szturmowej 3 w Auli C w godzinach 10.00-16:30.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Oczekiwane jest jednak wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa 

Koszty finansowe konferencji są pokrywane ze wsparcia Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (POHiD)

Zaproszenie na Konferencję (doc)